Služby

Vedení účetnictví

Kompletně povedu vaše podvojné účetnictví nebo daňovou evidenci na pravidelné měsíční či kvartální bázi.

Personalistika a mzdy

Zpracuji agendu vašich zaměstnanců, včetně ročního zaúčtování, a zastoupím vás při komunikaci s úřady.

Daňová přiznání

Vyhotovím jednorázová daňová přiznání pro fyzické i právnické osoby, které si vedou evidenci dokladů sami.

Spočítejte si cenu za mé služby